Site icon Хязгааргүй мэдээлэл

ХАБЭА-н журам

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам

Зөвлөгөө

Нийт ажилтны сургалтыг хэрхэн ямар сэдвээр хийх вэ?

Энэхүү журманд сэдэв болон агуулга ямар хугацаанд орох цаг зэргийг тодорхой зааж өгсөн байдаг
1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ерөнхий ойлголт
2.            Хөдөлмөрийн тухай хууль1
3.            Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль1
4.            Үйлдвэрлэлийн осолд хүргэдэг аюултай хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэлт2
5.            Ажлын байран дахь эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн төрлүүд, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин /МШӨ/1
6.            Ажлын хувцас, хувийн хамгаалах хэрэгслийн төрлүүд, зохистой хэрэглээ1
7.            Ажлын байран дахь осол, өвчлөл үүсгэж болзошгүй хүчин зүйлсийг таньж илрүүлэх, мэдээлэх, урьдчилан сэргийлэхэд ажилтны  үүрэг, оролцоо1
8.            Ажил эхлүүлэхээс өмнө эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга, практик дадлага1
9.            Онцгой байдалд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гамшгийн бэлэн байдал1
10.         Осолд өртөгсдөд үзүүлэх анхны тусламж1
11.         Ажилтны зан үйлтэй холбоотой өвчлөл, түүний урьдчилан сэргийлэлт
Заавал орсон байх сэдвүүд нийт 12 цаг байна.

Exit mobile version