Friday, 8 December 2023
Trending
Товхимол

ХЭМААБО-н мэдээний товхимол

Бид аюулгүй ажиллагааны мэдээ мэдээллийн тоймыг тогтмол хүргэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчин

Зөвхөн энэ салбарын мэдээ мэдээлэл хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагааны /ХАБ/ байгаль орчны талаар онцлон мэдээлэх болно.

Үүнд:

 • Ажил хийж байгаа ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
 • Ажил хийж байгаа ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй
 • Ажил хийж байгаа ажилтны аюулгүй ажиллагаа / ХАБ /
 • Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй иргэний / ХАБЭА /
 • Эрсдэл өндөр ААНБ-н ХЭМААБО-н
 • Жижиг дунд бизнес эрхэлж буй иргэн, ААНБ-н ХАБЭА
 • Төрийн байгууллагын ХАБЭА-н асуудал
 • Байгаль орчин орон нутгийн харилцаа
 • Салбарын хууль эрх зүй
 • ………………..г.м
 • ХЭМААБО мэргэжилтнүүдийн онцлох мэдээллүүдийг нэг дороос авах боломж ХЯЗГААРГҮЙ.МН

Related posts
ОнцлохТовхимол

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хууль татах

Мэдээллийн хуудас
Бүртгүүлээд шинэ мэдээлэл аваарай

Спам байхгүй, зөвхөн шинэ бүтээгдэхүүн, шинэчлэлт, үнэгүй зүйлийн талаархи мэдэгдэл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *