Friday, 22 September 2023
Trending
Онцлох

МШӨ- мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт батлагдлаа. Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан А/197-р тушаал

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацаа

ХАБ

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацааг Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн А/758, А/197 хамтарсан тушаалаар шинэчлэн баталсан.

  1. Мэргэжлээс шалтгаалсан хавдар
  2. Мэргэжлээс шалтгаалсан туяаны өвчин
  3. Мэргэжлээс шалтгаалсан мэс заслын өвчин
  4. Мэргэжлээс шалтгаалсан чих хамар, хоолойн өвчин
  5. Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний өвчин
  6. Мэргэжлээс шалтгаалсан мэдрэлийн өвчин
  7. Мэргэжлээс шалтгаалсан арьс харшлын өвчин
  8. Мэргэжлээс шалтгаалсан хордлогын өвчин
  9. Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын замын өвчин

Дээрхи жагсаалтын 8 дахь хэсэг Мэргэжлээс шалтгаалсан хордлогын өвчин нь

8.1 Органик бус бодис

8.2 Цочроогч боогдуулагч

8.3 Химийн бодисын хордлого

8.4 Ароматик бодисын хордлого

8.5 Пестицидийн хордлого

Дээрхи жагсаалтын 9 дахь хэсэгт Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын замын өвчин нь

9.1 Уушиг тоосжих өвчин

9.2 Гуурсан хоолойн өвчин гэж анигалагддаг.

Шинэчлэн баталсан өвчний жагсаалт бүхий тушаалын хавсралтыг дараах холбоосоор орж харж болно.

ХЭА

“Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” гэж хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг

Related posts
Онцлохшинэ

Сэрэмжлүүлэг: Зүүн аймгуудын нутгаар цас үргэлжлэн орохыг онцгойлон анхааруулж байна

Онцлох

ХАБЭА, БО-ны талаарх чухал пост

Онцлох

Ой, хээрийн түймэр

Мэдээллийн хуудас
Бүртгүүлээд шинэ мэдээлэл аваарай

Спам байхгүй, зөвхөн шинэ бүтээгдэхүүн, шинэчлэлт, үнэгүй зүйлийн талаархи мэдэгдэл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *