Site icon Хязгааргүй мэдээлэл

Ирэх онд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүргийг 11 яаманд шилжүүлнэ

Засгийн газрын шийдвэрээр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг татан буулгасан. Тус байгууллагын чиг үүргийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн 11 яаманд шилжүүлэхээр болжээ

Тухайн 11 яам нь:

 1. Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам
 2. Барилга, Хот Байгуулалтын Яам
 3. Соёлын Яам
 4. Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам
 5. Зам, Тээвэр Хөгжлийн Яам
 6. Эрүүл Мэндийн Яам
 7. Цахим Хөгжил, Харилцаа Холбооны Яам
 8. Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яам
 9. Эрчим Хүчний Яам
 10. Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам
 11. Хүнс Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яаманд мэргэжлийн хяналтын чиг үүргүүд очно.
Exit mobile version