Wednesday, 22 May 2024
Trending
Онцлох

ХАБЭА…

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

ХЭМААБО

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн асуудал хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн тэр цагаас байгууллагад шууд хамааралтай.

Related posts
МэдээОнцлохшинэ

Ярьдаг тоо

ЗөвлөгөөМэдээОнцлох

Аюултай гэж үзвэл ажлаа зогсоо

ЗөвлөгөөМэдээОнцлохСонирхолтой

Ажлын байран дахь аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

Мэдээллийн хуудас
Бүртгүүлээд шинэ мэдээлэл аваарай

Спам байхгүй, зөвхөн шинэ бүтээгдэхүүн, шинэчлэлт, үнэгүй зүйлийн талаархи мэдэгдэл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *